Blog

Sprawozdawczość podatkowa i składkowa przekazywana do urzędów skarbowych i ZUS

Systematyczne odprowadzanie podatków to bez wątpienia jeden z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wysokość zapłaty warunkują określone deklaracje podatkowe, czyli najważniejsze, fakultatywne elementy każdego podatku. Podmiotu uprawnione do ich składania to zazwyczaj podatnicy lub płatnicy. Deklaracje podatkowe, a właściwie ich forma musi być w pełni zgodna z obowiązującym prawem. Ich wystawianie często wiąże się ze stresem i chęcią jak najdokładniejszego uzupełnienia papieru. Świetnym wyjściem z sytuacji okazuje się program do wystawiania faktur online, który sprawi, że tworzenie deklaracji będzie krótsze, prostsze i efektywniejsze.

Kilka słów o podatkach i deklaracjach

Pierwszym, być może najważniejszym podatkiem do zapłaty jest podatek dochodowy związany z osiągniętymi dochodami.  Spotkał się z nim z pewnością każdy mikro i makro przedsiębiorca. Programy do wystawiania faktur online w większości pozwalają na sprawne obliczenie dochodu i należnej zaliczki na podatek dochodowy. Większość platform umożliwia również  wygenerowanie końcoworocznej deklaracji PIT. Warto pamiętać, że takie narzędzie jest absolutnie koniczne w przypadku wystawiania dokumentów typu podatek VAT. Program do fakturowania online zapewni wystawienie i przesłanie plików JPK w formacie xml, Niektóre platformy online zapewnią również sprawne wygenerowanie i obliczenie zobowiązań wobec ZUS-u oraz zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Po prawidłowym sporządzeniu list plac jednym kliknięciem możemy stworzyć pliki kedu i zaimportować je do programu płatnik, który służy do rozliczeń zobowiązań z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Programy obsługują takie deklaracje jak JPK VTM, JPK V7K czy Vat EU. 

Czy warto? 

Programy do wystawiania faktur online zapewniają coraz dogodniejsze  rozwiązania problemów większości polskich przedsiębiorców. Praca z taką aplikacją pozwoli naszej firmie wspiąć się na jeszcze wyższy poziom rozwoju, a sprawozdawczość podatkowa czy składkowa przekazywana do urzędów już nigdy nie będzie sprawiała nam kłopotu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *